Advent in the studio

 

Because we want you to give good art as Christmas gifts, we offer 30% on a wide range of Paintings, Maria-pictures, Angels, Slateart, Icons, etc.

Maybe there also will be peppers and coffee on the keg ???

Photo exhibition

Ekaterina Yaltykova says:

I have been artistically from my childhood. But after I came to Denmark, there were unfortunately many things that stood in the way of my creativity. I should learn a new language, I should learn a new culture. My everyday life was busy getting new friends and a trainee.

After 15 years of bustle with that – I finally got the time and surplus to find myself again. This time it was through photography. When I started photographing in the summer of 2017, I found out how much I love to stand behind my camera. It’s a pleasure that you can stop the time for a moment and create a memory that will always live on a picture. My exhibition is about these memories …

Workshop

Student-work

Soulpainting 1.-2. March 2019

Find your own way of painting!

I’m sure you are reading this because you’ve felt a longing deep in your soul. Nothing is more you than your longing.

“It’s my longing that controls my life and my art,”Inge Merete Gross says.

At the workshop, “Sjælemalerier”, she shares her experience, techniques, tips and tricks to help you find your inner life. With simple tools we open up and find what you did not know you had in you.

In order that no one should interrupt this journey, the course takes place in a meditative silence. You don’t talk to the other students during the process – only to Inge Merete Gross.

We don’t comment on each others work. We are working individually on our own level under the guidance of Inge Merete Gross. Therefore the course is for professionals as well as beginners. And therefore the teams are very small.

 

1st day at 5.30 pm to 8 pm

I tell you about the colours and their divine significance and how to make a ‘fond’ that is the background and foundation for a beautiful painting. Then I guide you into the silence and meditative sphere and you let your heart play with colours, fingers and brushes.

 

2nd day from 10 am to 4 pm

We look at the fund from yesterday – like when you look at the sky – finding characters, signs and symbols, scratching them with chalk or coal and pulling them out with colours and spatula.
After lunch, we finish the pictures, and in the middle of the afternoon you can go home with 3 unique soul paintings that tell you something about yourself – and what’s important in your life ..

 

It is my vision that you break limits.
Walk into an unknown country and see  yourself and what you believe in in a new way.
– And go home with three unique soul paintings.

Stay at the nearby Hotel Copenhagen: 425 DKK – for a single room. Hostel from 160 DKK

Price: 1,750 DKK
– incl. all materials (3 canvases), tea, coffee, fruit and lunch sandwich.

Reserves the right to make changes.

 

 

Advent i Atelieret

 

Fordi vi gerne vil have god kunst under dit juletræ, giver vi denne dag 30-50% på næsten alt:  malerier, engleklodser, skiferkunst, ikoner m.v

Enkelte malerier og allerede nedsatte varer er undtaget.

??

 

 

Kursus / sjælemalerier

Kursistarbejde

Du har det derinde!
Derfor kalder jeg mine kurser: Sjælemalerier.
Fokus er at få det, der bor i dit hjerte ud på lærredet…
At give slip og slippe det løs – og give plads for det, der er større end dig.
Det er sådan jeg maler, og det vil jeg gerne give videre…

Herunder ser du det sidste kursus beskrevet.
Det næste blir, når 5 har meldt sig som interesserede.
Tilmeldingsformularen finder du nederst.
Det koster ikke noget at tilmelde sig.

Sjælemalerier

Find din helt egen stil!

Når du nu har klikket dig frem til dette, er det fordi du har mærket en længsel dybt i din sjæl. Og intet er mere dig, end din længsel.

“Det er den, der styrer mit liv og min kunst”, siger Inge Merete Gross.

På workshoppen “Sjælemalerier” deler hun ud af sin erfaring, sine teknikker, tips og tricks, for at hjælpe dig ind til dit livs kilde. Med enkle værktøjer åbner vi for det, du slet ikke vidste, du havde.

For at ingen skal forstyre denne rejse, foregår kurset i en meditativ stilhed. Du vil således ikke til at tale med de andre kursister under processen – kun med Inge Merete Gross.

Fordi man ikke kommenterer hinandens værk og arbejder individuelt på hver sit niveau under vejledning af Inge Merete Gross, er dette både for professionelle og begyndere. Og derfor er det også helt små hold.

 

1. dag kl 17.30-20.00:
Jeg fortæller om farverne og deres guddommelige betydning, og hvordan du laver en ‘fond’, som er baggrunden og fundamentet for et smukt maleri. Dernæst guider jeg dig ind i stilheden og den meditative sfære, og du lader dit hjerte lege med farver, fingre og pensel. 

 

2. dag kl 10.00-16.00:
Vi kigger på fonden fra i går – ligesom når du ser på himlen – og finder figurer, tegn og symboler, ridser dem op med kridt eller kul og trækker dem frem med farver og spatel.
Efter frokost maler vi billederne færdige, og midt på eftermiddagen kan du tage hjem med 3 unikke sjælemalerier, som fortæller noget om dig – og hvad der er vigtigt i DIT liv..

 

Det er min vision, at du skal bryde grænser.
Vove dig ud i ukendt land, og opleve dig selv og det, du tror på, på en ny måde.
– Og tage hjem med tre unikke sjælemalerier.

 

Eventuel overnatning på det nærliggende Hotel Copenhagen fra 425,- for eneværelse.
Vandrehjem fra 160,-

 

Pris: 1.750 kr.
– inkl. alle materialer (3 lærreder), the, kaffe, frugt og frokostsandwich.

Heraf er 1.500 kr. kursusgebyr, som ved afbud indtil en måned før refunderes med 75%, og ved afbud indtil 14 dage før med 50%
250 kr. er tilmeldingsgebyr og tilbagebetales ikke.

 

Skal du med på næste kursus, kan du tilmelde dig her.
Det koster ikke noget!
Nå 5 har meldt sig interesserede, finder vi en dato.

  Ret til ændringer forbeholdes.

   

  Workshop

  Kursistarbejde

  Sjælemalerier 9.-10. november 2018

  Find dit live kilde…

   

  Intet er mere dig, end din længsel. Og når du nu har klikket dig frem til dette, er det fordi du har mærket en længsel dybt i din sjæl, en røst fra dit livs kilde.

  Det er denne røst, der styrer mit liv og min kunst.

  På workshoppen “Sjælemalerier i retræteramme” vil vi ved hjælp af enkle værktøjer åbne for denne kilde og lade den springe til glæde og undren.

  ‘Retræteramme’ betyder, at det foregår i stilhed, for at andre ikke skal forstyre din rejse. Kursisterne taler således ikke med hinanden under processen – men kun med Inge Merete Gross.

  Sjælemalerier er både for både professionelle og begyndere, ALLE, som ønsker at give slip, for at lade livet få frit løb.
  Og faktisk er det en fordel ikke at kunne male. Så er det nemmere at slippe og lade sjælen få frit spil…

   

  1. dag kl 18.00-20.30:
  Jeg fortæller om farverne og deres guddommelige betydning, og hvordan du laver en ‘fond’, som er baggrunden og fundamentet for et smukt maleri. Dernæst guider jeg dig ind i stilheden og den meditative sfære, og du lader dit hjerte lege med farver, fingre og pensel. 

   

  2. dag kl 10.00-16.00:
  Vi kigger på fonden fra i går – ligesom når du ser på himlen – og finder figurer, tegn og symboler, ridser dem op med kridt eller kul og trækker dem frem med farver og spatel.
  Efter frokost maler vi billederne færdige, og midt på eftermiddagen kan du tage hjem med 3 unikke sjælemalerier, som fortæller noget om dig – og hvad der er vigtigt i DIT liv..

   

  Det er min vision, at du skal bryde grænser.
  Vove dig ud i ukendt land, og opleve dig selv og det, du tror på, på en ny måde.
  – Og tage hjem med tre unikke sjælemalerier.

   

   

   

  Pris: 1.750 kr.
  – inkl. alle materialer (3 lærreder), the, kaffe, frugt og frokostsandwich.

  Kursusafgiften (1.550,-) tilbagebetales med 75 % ved framelding indtil 1 måned før og 50% indtil 14 dage før.
  Tilmeldingsgebyret (250,-) tilbagebetales ikke.

  Eventuel overnatning på det nærliggende Hotel Copenhagen fra 425,- for eneværelse.
  Vandrehjem fra 160,-

  Ret til ændringer forbeholdes.

  Fotoudstilling

  Ekaterina Yaltykova fortæller:

  Jeg har været kunstnerisk anlagt helt fra mit barndom, hvor jeg gik på kunstskole. Men efter jeg kom til Danmark, var der desværre mange ting, der stod i vejen for min kreativitet. Jeg skulle lære et nyt sprog, jeg skulle lære en ny kultur at kende. Min hverdag var travl med at få nye venner og en uddannese.

  Efter 15 år travlehed med det – fik jeg endelig tid og overskud til at finde mig selv igen. Denne gang blev det gennem fotografi. Da jeg i sommeren 2017 begyndte at fotografere, fandt jeg ud af, hvor meget jeg elsker at stå bag mit kamera. Det er vildt, at man kan stoppe tiden for et kort øjeblik og skabe et minde, der vil altid leve på et bilede. Min udstilling handler om disse minder…

  http://www.PhotobyYaltykova.com

  Maleriudstilling

  Ella Ehrenreich maler primært kvinder og børn i galde farver.

  Men der er også karakteristiske partier fra Ærø.